ربات اد اجباری گروه برای افزایش تعداد افراد گروه استفاده می شود به شکلی که هر کسی که بخواد از گروه استفاده کند و مطلبی را در گروه بیان کند باید تعداد افراد مشخص شده را به گروه اضافه کند
امکانات :
داشتن پنل مدیریت
فروارد به همه ، گروه و افراد
تنظیم دلخواه تعداد افراد اد
این ربات رباتی بسیار مفید و کاربردی هست.
ربات نمونه : @MYSEA_ADG_BOT
برای تهیه روی کلید زیر کلیک کنید.
قیمت  : 1500 تومان