ربات پیام رسان 

@mysea_m_bot

آیدی مدیر مجموعه دریای من

@mysea_m

کانال موزیک ویدیو

@mysea1

کانال آموزش ساخت ربات و کسب درآمد

@mysea2