گروه های تبلیغاتی تلگرام ،گروه های هستند که می توان در  آن ها به  صورت رایگان و نا محدود تبلیغات کرد.
 ما تعدادی از آن ها را برای شما گرد آوری گرده ایم، که می توانید از آن ها استفاده کنید.
همچنین اگر آدرس گروه تبلغاتی دارید یا این که خودتان ساخته اید، از بخش نظرات در همین صفحه آن را  می توانیددر اختیار دیگران قرار دهید.
برای عضویت در گروه های تبلیغاتی روی اسم آن کلیک کنید.

لینک ٢٠٠٠ سوپر گروه تبلیغ ازاد

اورجینال 1

اورجینال 2

اورجینال 3

میم سین ۱

میم سین 2

میم سین 3

میم سین 4

میم سین 5

میم سین 6

میم سین 7

میم سین 8

میم سین 9

میم سین 10

 گروه تبلیغات پارس

پیام بازرگانی

سوپر گروه تبلیغاتی

سوپر گروه تبلیغاتی 2

سوپر گروه تبلیغاتی 3

تبلیغات

لینکدونی 2

تبلغات آزاد