با مراجعه به صفحه گفتگو با فردی خاص در صورتی که اکثر موارد زیر، صادق هستند این بدان معناست که فرد یادشده شما را بلاک کرده است. 

  1. عبارت "Last seen a long time ago" در توضیح وضعیت حضور شخص مورد نظر مشاهده می‌شود.
  2. تصویر پروفایل شخص مورد نظر همانی است که مدت‌ها پیش استفاده می‌کرده است.
  3. تنها یک تیک در ارسال پیام‌ها به طرف مقابل مشاهده می‌شود.
  4. با اضافه کردن طرف مقابل در یک گروه، پیغام خطایی مشاهده می‌کنید. 


با این وجود بهترین راهکار برای اطمینان از مسدود نبودن امکان ارتباط با طرف مقابل، در خواست از او برای ارسال اسکرین‌شاتی از گفتگوهای انجام شده میان شما است.

مدنظر داشته باشید که در ساز و کار مسدود کردن امکان ارتباط با طرف مقابل، حتی در صورتی که دیگران شما را بلاک کنند همچنان می‌توانند تصاویر پروفایل و وضعیت حضور شما را مشاهده کنند. 

در صورتی که شما دیگران را بلاک کنید نیز عبارت "Typing" را در پنجره انتخاب گفتگو مشاهده خواهید کرد که حکایت از در حال تایپ بودن شخصی دارد که او را بلاک کرده‌اید اما نهایتا هیچ پیغامی از او دریافت نخواهید کرد.