سورس ربات پیام رسان پیشرفته با قابلیت اضافه کردن منو و زیر منو

 

ربات پیام رسان رباتی هست برای ارتباط مدیر با افراد ریپورت

ولی این پیام رسان امکاناتی بیشر از یک ارتباط رو به شما ارائه می دهد

از جمله :

اضافه کردن کلید

اضافه کردن منو وزیرمنو

فراوارد همگانی و فردی

این سورس ربات یک سورس جمع جور و بسیار مفید است.

ربات نمونه : @MYSEA_M_BOT

برای تهیه ربات روی کلید زیر کلیک کنید.

قیمت : ۳۰۰۰تومان