سورس ربات ضد لینک به عبارتی دیگر آنتی اسپم رباتی است برای حفاظت از گروه در مقابل تبلیغات  و رفتار های کاربرران گروه
امکانات :
دارای پنل مدیریت
دارای انواع قفل
ساده و کارامد
برای تهیه ی سورس روی کلید زیر کلیک کنید.
قیمت : 1000 تومان